Folkdräkt?

Det finns många benämningar på dräkter, allmoge, bygde, national, härads, folkdans, landskaps, husmors, folklore och hembydsdräkter. .........Listan kan göras lång.   Oberoende av namn kan dräkterna delas in   i  3  grupper  allt efter den historiska förlagan. dvs dokumenterd, rekonstruerad och komponerad dräkt.

Dokumenterad dräkt

En dokumenterad dräkt har bevarade plagg från den tid då dessa användes traditionellt i ett visst område, dvs  fram till 1850 talet - före industrialismen.  Brukarna av   dräkterna var främst allmogen

Rekonstruerad dräkt

En rekonstruerad dräkt är  en dräkt där man inte har hittat  orginal till alla plagg  Det har  fattats förkläde, livstycke etc. De saknade plaggen har rekonstruerats från andra kläder från den förindustriella tiden med hjälp av kunskaper om bygdens kultur, foton, bilder, bouppteckningar eller  från dokumenterade  plagg från grannsocknar

  Komponerad dräkt

Komponerade dräkter är en konstruerad dräkt från en plats där man inte funnit  dokumenterat dräktskick ex i vissa kusttrakter som Ångermanland. Den komponerade dräkten har inga historiska förlagor  men har skapats med folkdräkter som förebild. Plaggen som skapas kan delvis bygga på gamla plagg som man hittat i en bygd .  Tygbitar ody från gamla rivna hus  kan  bli förebild för  en kjol osv...

bilden.jpg (6974 bytes)

  Folkdräkt - Bygdedräkt

Folkdräkt brukar betecknas  som traditionella kläder från 1800 talet  och hade oftast en lokal utbredning hos allmogen. Det fanns kläder för olika tillfällen  varierades  allt efter tillfällen och personer. Bygdedräkter hör hemma  i tidsepoken  industrialismen  dvs 1860 talet och framåt och anknyter med sitt namn till en bygd men kan användas även på andra orter. Dessa dräkter saknar ofta utrymme för personlig variation och blir ofta   likformiga. och användes oberoende av socialgrupp.

Tidspräglad klädsel är kläder som saknar lokala särdrag  Ekonomiska och sociala förutsättningar bestämde  ofta hur kläderna såg ut i material eller kvalite.   Förebilderna  till dessa kläder  var modet som kopierades från de högre stånden.

startsida: www.folkdrakt.org

tillbaka